Certyfikowany przez Instytut Gallupa Polska - Coaching Indywidualny Młodej Osoby (powyżej 15 lat)
 • 3 sesje z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa - Gallup Certified Strengths Coach
 • Cele coachingu dla młodej osoby - Gallup test po polsku:
  • pogłębi wiedzę dotyczącą wielowymiarowości swoich talentów
  • wypracuje strategie dotyczące rozwoju osobistego, dalszej edukacji lub ścieżki kariery
  • ukierunkowana przez coacha podejmie działania mające na celu zaangażowanie swoich talentów w realizacje powyższych strategii
  • nauczy się, jak monitorować postęp swoich działań i dokonywać bieżących korekt
  • rozwinie kluczowe dla siebie umiejętności społeczne
  • stworzy skuteczne i autentyczne dla siebie strategie autoprezentacji społecznej
  • wzmocni poczucie własnej wartości dzięki uświadomieniu sobie własnej unikalności i osobistemu zaangażowaniu w realizację wypracowanych z coachem zadań rozwojowych
 • Czas: 3 sesje po 60 min
 • Forma: spotkanie osobiste lub wideokonferencja
« Przejdź do oferty dla dorosłych
Wróć do całej oferty dla młodzeży i dzieci »