Coaching Indywidualny
 • 3 sesje coachingu z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa - Gallup Certified Strenghts Coach
 • Rozszerzony plan działania CliftonStrengths34 (przetłumaczony na język polski)
 • Cele coachingu dla Klienta:
  • pogłębi wiedzę dotyczącą wielowymiarowości swoich talentów (kompetencje zawodowe)
  • wypracuje strategie dotyczące indywidualnych wyzwań życiowych
  • ukierunkowany przez coacha podejmie działania mające na celu zaangażowanie swoich talentów w realizacje powyższych strategii
  • nauczy się, jak monitorować postęp swoich działań i dokonywać bieżących korekt
  • wzmocni poczucie własnej wartości dzięki uświadomieniu sobie własnej unikalności i osobistemu zaangażowaniu w realizację wypracowanych z coachem zadań rozwojowych
 • Forma: spotkanie osobiste lub wideokonferencja
 • Czas: 3 sesje po 60 min
« Przejdź do oferty dla młodzeży i dzieci
Wróć do całej oferty dla dorosłych »