Konsultacja Raportu Clifton Strengths 34
 • Sesja informacji zwrotnych z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa - Gallup Certified Strengths Coach
 • Test Gallupa co to jest? Korzyści dla Klienta:
  • zapozna się z unikalną dla siebie kolejnością 34 talentów Gallupa
  • zrozumie swój naturalny sposób myślenia, odczuwania oraz działania
  • podczas pracy z trenerem Klient nauczy się rozpoznawać, doceniać oraz wykorzystywać na co dzień indywidualny profil talentów
  • koncentrując się na swoich głównych cechach, na każdej oddzielnie oraz na ich konfiguracji, Klient zidentyfikuje swoje uzdolnienia oraz opracuje strategię przekształcenia talentów w mocne strony
  • pozna talenty, które opisują go w najmniejszym stopniu, aby świadomie i selektywnie podchodzić do życiowych wyzwań
  • uświadomi sobie swój potencjał oraz swoje ograniczenia
  • otrzyma karty swoich 5 dominujących talentów, które podsumowują najbardziej wyróżniające się elementy każdego talentu. Karty te służą do samodzielnej pracy rozwojowej ze swoimi talentami oraz wspierają osiąganie wyznaczonych celów.
 • Forma: konsultacja osobista lub wideokonferencja
 • Czas: 120 min
« Przejdź do oferty dla młodzeży i dzieci
Wróć do całej oferty dla dorosłych »