• Gallup talenty - zobacz opis talentów
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Swoje zadania chcą rozpoczynać od razu, a nie tylko o nich mówić.

  Aktywator (Activator)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

  Analityk (Analytical)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Potrzebują systematyczności oraz jasnych zasad i procedur, których każdy będzie przestrzegać.

  Bezstronność (Consistency)
 • Talent budowania relacji

  Osobom, które szczególnie wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję, pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

  Bliskość (Relator)
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby o wyjątkowym talencie Czaru uwielbiają spotykać nowych ludzi i zjednywać ich sobie. Czerpią satysfakcję z łamania pierwszych lodów i nawiązywania znajomości.

  CZAR - Ciągłe Zdobywanie Aprobaty Rozmówcy (WOO)
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

  Dowodzenie (Command)
 • Talent wykonawczy

  Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Dyscypliny uwielbiają rutynę i strukturę. Ich świat najlepiej opisuje porządek, który sami tworzą.

  Dyscyplina (Discipline)
 • Talent budowania relacji

  Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Elastyczności preferują „płynąć z prądem”. Mają tendencję do bycia tu i teraz oraz brania życia takim, jakim jest.

  Elastyczność (Adaptability)
 • Talent budowania relacji

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Empatii, potrafią wyczuwać uczucia innych ludzi, wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

  Empatia (Empathy)
 • Talent budowania relacji

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia, dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

  Indywidualizacja (Individualization)
 • Talent budowania relacji

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

  Integrator (Includer)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

  Intelekt (Intellection)
 • Talent wywierania wpływu

  Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Komunikatywności z łatwością formułują swoje myśli w słowa. Są dobrymi rozmówcami i prezenterami.

  Komunikatywność (Communication)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość poprzez badanie jej historii.

  Kontekst (Context)
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie dążenia do doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre, w coś, co będzie jeszcze lepsze.

  Maksymalista (Maximizer)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie, co nie działa i jak to naprawić.

  Naprawianie (Restorative)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć niewidoczne dla innych związki pomiędzy zjawiskami.

  Odkrywczość (Ideation)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

  Odpowiedzialność (Responsibility)
 • Talent budowania relacji

  Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Optymizmu posiadają zaraźliwy entuzjazm. Są pozytywni i potrafią wprawiać innych w ekscytację swoimi zamierzeniami.

  Optymizm (Positivity)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Organizator, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią określać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

  Organizator (Arranger)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Osiągania, ciężko pracują i mają w sobie duży zapas sił życiowych. Czerpią wielką satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

  Osiąganie (Achiever)
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Poważania, chcą odgrywać znaczącą rolę. Są one niezależne i układają swoje projekty według wpływu, który wywrą one na ich organizację lub osoby wokół nich.

  Poważanie (Significance)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

  Pryncypialność (Belief)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rozwagi, głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidywać przeszkody.

  Rozwaga (Deliberative)
 • Talent budowania relacji

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rozwijania innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każdą oznakę rozwoju i czerpią z nich satysfakcję.

  Rozwijanie Innych (Developer)
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp, porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

  Rywalizacja (Competition)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz zagadnienia.

  Strateg (Strategic)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Uczenia się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się niż jego rezultaty.

  Uczenie się (Learner)
 • Talent wykonawczy

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać za nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu. Najpierw określają priorytety, a potem podejmują działania.

  Ukierunkowanie (Focus)
 • Talent wywierania wpływu

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Wiary w siebie, są przekonane, że mają zdolności podejmowania ryzyka i kierowania własnym życiem. Posiadają wewnętrzny kompas, który wzmacnia ich pewność w podejmowaniu decyzji.

  Wiara w Siebie (Self-Assurance)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

  Wizjoner (Futuristic)
 • Talent budowania relacji

  Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Współzależności wierzą w połączenia pomiędzy wszystkim i wszystkimi. Wierzą, że zbiegów okoliczności jest niezwykle mało, a prawie każde wydarzenie ma swoje znaczenie.

  Współzależność (Connectedness)
 • Talent strategicznego myślenia

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Zbierania, mają potrzebę zbierania i archiwizacji. Kolekcjonują informacje, pomysły, artefakty, a nawet relacje.

  Zbieranie (Input)
 • Talent budowania relacji

  Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

  Zgodność (Harmony)
 • Check the description of talents
 • executing

  People exceptionally talented in the Achiever theme work hard and possess a great deal of stamina. They take immense satisfaction in being busy and productive.

  Achiever (Osiąganie)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Activator theme can make things happen by turning thoughts into action. They want to do things now, rather than simply talk about them.

  Activator (Aktywator)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Adaptability theme prefer to go with the flow. They tend to be “now” people who take things as they come and discover the future one day at a time.

  Adaptability (Elastyczność)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Analytical theme search for reasons and causes. They have the ability to think about all of the factors that might affect a situation.

  Analytical (Analityk)
 • executing

  People exceptionally talented in the Arranger theme can organize, but they also have a flexibility that complements this ability. They like to determine how all of the pieces and resources can be arranged for maximum productivity.

  Arranger (Organizator)
 • executing

  People exceptionally talented in the Belief theme have certain core values that are unchanging. Out of these values emerges a defined purpose for their lives.

  Belief (Pryncypialność)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Command theme have presence. They can take control of a situation and make decisions.

  Command (Dowodzenie)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Communication theme generally find it easy to put their thoughts into words. They are good conversationalists and presenters.

  Communication (Komunikatywność)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Competition theme measure their progress against the performance of others. They strive to win first place and revel in contests.

  Competition (Rywalizacja)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Connectedness theme have faith in the links among all things. They believe there are few coincidences and that almost every event has meaning.

  Connectedness (Współzależność)
 • executing

  People exceptionally talented in the Consistency theme are keenly aware of the need to treat people the same. They crave stable routines and clear rules and procedures that everyone can follow.

  Consistency (Bezstronność)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Context theme enjoy thinking about the past. They understand the present by researching its history.

  Context (Kontekst)
 • executing

  People exceptionally talented in the Deliberative theme are best described by the serious care they take in making decisions or choices. They anticipate obstacles.

  Deliberative (Rozwaga)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Developer theme recognize and cultivate the potential in others. They spot the signs of each small improvement and derive satisfaction from evidence of progress.

  Developer (Rozwijanie Innych)
 • executing

  People exceptionally talented in the Discipline theme enjoy routine and structure. Their world is best described by the order they create.

  Discipline (Dyscyplina)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Empathy theme can sense other people’s feelings by imagining themselves in others’ lives or situations.

  Empathy (Empatia)
 • executing

  People exceptionally talented in the Focus theme can take a direction, follow through and make the corrections necessary to stay on track. They prioritize, then act.

  Focus (Ukierunkowanie)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Futuristic theme are inspired by the future and what could be. They energize others with their visions of the future.

  Futuristic (Wizjoner)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Harmony theme look for consensus. They don’t enjoy conflict; rather, they seek areas of agreement.

  Harmony (Zgodność)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Ideation theme are fascinated by ideas. They are able to find connections between seemingly disparate phenomena.

  Ideation (Odkrywczość)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Includer theme accept others. They show awareness of those who feel left out and make an effort to include them.

  Includer (Integrator)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Individualization theme are intrigued with the unique qualities of each person. They have a gift for figuring out how different people can work together productively.

  Individualization (Indywidualizacja)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Input theme have a need to collect and archive. They may accumulate information, ideas, artifacts or even relationships.

  Input (Zbieranie)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Intellection theme are characterized by their intellectual activity. They are introspective and appreciate intellectual discussions.

  Intellection (Intelekt)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Learner theme have a great desire to learn and want to continuously improve. The process of learning, rather than the outcome, excites them.

  Learner (Uczenie się)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Maximizer theme focus on strengths as a way to stimulate personal and group excellence. They seek to transform something strong into something superb.

  Maximizer (Maksymalista)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Positivity theme have contagious enthusiasm. They are upbeat and can get others excited about what they are going to do.

  Positivity (Optymizm)
 • relationship building

  People exceptionally talented in the Relator theme enjoy close relationships with others. They find deep satisfaction in working hard with friends to achieve a goal.

  Relator (Bliskość)
 • executing

  People exceptionally talented in the Responsibility theme take psychological ownership of what they say they will do. They are committed to stable values such as honesty and loyalty.

  Responsibility (Odpowiedzialność)
 • executing

  People exceptionally talented in the Restorative theme are adept at dealing with problems. They are good at figuring out what is wrong and resolving it.

  Restorative (Naprawianie)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Self-Assurance theme feel confident in their ability to take risks and manage their own lives. They have an inner compass that gives them certainty in their decisions.

  Self-Assurance (Wiara w Siebie)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Significance theme want to make a big impact. They are independent and prioritize projects based on how much influence they will have on their organization or people around them.

  Significance (Poważanie)
 • strategic thinking

  People exceptionally talented in the Woo theme love the challenge of meeting new people and winning them over. They derive satisfaction from breaking the ice and making a connection with someone.

  Strategic (Strateg)
 • influencing

  People exceptionally talented in the Strategic theme create alternative ways to proceed. Faced with any given scenario, they can quickly spot the relevant patterns and issues.

  WOO - Winning Others Over (CZAR)