Odkrywamy talenty

Wykorzystując metodologię Instytutu Gallupa
odkrywamy naturalne talenty.

Pomagamy przekształcać je w mocne strony
maksymalizując indywidualny potencjał.

Wiemy bowiem, że wspierając to, co w człowieku najmocniejsze, budujemy zaangażowanie, efektywność i zadowolenie z życia.

„ Nie możesz być
kimkolwiek zechcesz,
ale możesz być
najlepszą wersją osoby,
którą już jesteś

Donald Clifton
psycholog, twórca CliftonStrengths (1924-2003)

Ludzie, którzy mają świadomość swoich talentów
i na co dzień je wykorzystują, dużo częściej:

 • przejawiają pewność siebie
 • mają poczucie szczęścia i energię do życia
 • osiągają cele
ponad 3 razy
częściej deklarują
wysoką jakość życia

6 razy częściej
są zaangażowani
w swoją pracę

Badania Gallupa

Instytut Gallupa działa na całym świecie i od ponad 40 lat zajmuje się badaniami nad czynnikami sukcesu odnoszonego przez ludzi w różnorodnych obszarach - od biznesu po edukację.
Wyniki badań wskazują, że sukces i satysfakcja z życia mają miejsce wtedy, kiedy swoje dominujące talenty świadomie inwestujemy w zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz systematycznie wdrażamy je w życie. W przeciwieństwie do innych kierunków psychologii zajmujących się naprawianiem obszarów deficytowych, podejście Gallupa koncentruje się na rozwoju talentów, które posiada każdy człowiek.
W oparciu o wyłoniony przez badaczy zbiór 34 talentów stworzono test talentow CliftonStrengths. Wynikiem testu jest unikalny dla każdego profil talentów, rozumianych jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania oraz zachowania jednostki. Prawdopodobieństwo, iż dwie osoby będą miały taką samą kolejność 5 dominujących talentów wynosi 1 do 33 milionów.

28 381 662

osób na świecie zrobiło test talentów CliftonStrengths34
i poznało swoje talenty„ Geniuszem jest każdy.
Jeśli jednak oceniasz rybę przez pryzmat jej umiejętności wspinania się na drzewo,
przeżyje całe swoje życie, wierząc, że jest głupia. ”

Albert EinsteinKLIENT INDYWIDUALNY

Wyniki badania CliftonStrengths34 pozwalają odkryć, co wyróżnia cię ze wszystkich innych i co w naturalny sposób robisz najlepiej. Twój Indywidualny Raport pokazuje z jakich talentów korzystasz, kiedy budujesz relacje, myślisz strategicznie, wpływasz na innych czy osiągasz cele. Kiedy znasz swój unikalny zestaw talentów, jesteś na właściwej drodze do osiągnięcia sukcesu, czyli szczęścia, spełnienia i dobrego życia. Życia zgodnego z potrzebami i pragnieniami.„ Kim byłeś, zanim świat powiedział Ci kimpowinieneś być? ”

Charles BukowskiWYBIERZ ODPOWIEDNIĄ GRUPĘ, ŻEBY ZOBACZYĆ OFERTĘ

Get the best out
of your people
to get the best out
of your business

ORGANIZACJE

Badanie talentów Gallupa wskazuje, że rozwój pracowników koncentrujący się na wzmacnianiu ich unikalnych talentów ma znaczący wpływ na kluczowe wyniki skuteczności organizacji, niezależnie od branży i kraju.
Stworzenie miejsca pracy opartego na mocnych stronach i inwestowanie w talenty pracowników, wykorzystując podejście CliftonStrengths, wydobywa nie tylko to, co najlepsze w pracownikach, ale zwiększa sukces organizacji.
CliftonStrengths jest wykorzystywany w prawie wszystkich firmach z listy Fortune 500, a także w organizacjach takich jak NASA, Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNICEF czy Departament Stanu USA.

wzrost
zaangażowania
pracowników
wzrost
zysku
mniej
incydentów
bezpieczeństwa
niższa
rotacja

Badania Gallupa © 2015

Pracownicy poszukują autentycznej relacji z menedżerami, która obejmuje zarówno rozmowę o pracy, jak i życiu. Chcą pracować w miejscu, które docenia ich mocne strony i inwestuje w ich ciągły rozwój.
Badanie talentów Gallupa pokazuje, że skuteczni menedżerowie mają mniej wspólnych cech niż można byłoby przypuszczać. Mają różne style motywowania, zarządzania oraz budowania relacji. Jednak to, co ich łączy, to koncentracja na mocnych stronach podwładnych, budowanie zaangażowania oraz orientacja na wyniki.
Kiedy menedżerowie inspirują pracowników i dbają o ich zaangażowanie, ich praca staje się łatwiejsza, a zespoły bardziej efektywne.

MENEDŻER
 • Wykonanie testu CliftonStrengths34, zapoznanie z raportem
 • Konsultacja indywidualna z Certyfikowanym Coachem Instytutu Gallupa
 • Sesje coachingowe dedykowane następującym obszarom:
  • określenie planu działania w oparciu o dominujące talenty menedżera
  • zapoznanie się z dominującymi talentami poszczególnych członków zespołu oraz wyznaczenie celów indywidualnych
  • analiza mapy talentów zespołu i opracowanie strategii rozwoju
ZESPÓŁ
 • Konsultacje indywidualne z członkami zespołu, przeprowadzone przez Certyfikowanego Coacha Instytutu Gallupa, omawiające dominujący profil talentów
 • Warsztaty dla zespołu zbudowane na podstawie opracowanej przez menedżera strategii rozwoju zespołu
  • DNA zespołu – zapoznanie się z macierzą dominujących talentów zespołu
  • wzajemne zrozumienie i docenienie dominujących talentów członków zespołu
  • wypracowanie wspólnej misji i celów działania zespołu
O nas
Anna Brzezińska
psycholog, coach Gallupa, trener
Dominujące talenty Gallupa:
|
Talent budowania relacji

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Empatii, potrafią wyczuwać uczucia innych ludzi, wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Empatia |
Talent strategicznego myślenia

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz zagadnienia.

Strateg |
Talent wywierania wpływu

Osoby o wyjątkowym talencie Czaru uwielbiają spotykać nowych ludzi i zjednywać ich sobie. Czerpią satysfakcję z łamania pierwszych lodów i nawiązywania znajomości.

Czar
|
Talent budowania relacji

Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Elastyczności preferują „płynąć z prądem”. Mają tendencję do bycia tu i teraz oraz brania życia takim, jakim jest.

Elastyczność |
Talent budowania relacji

Ludzie wyjątkowo utalentowani w obszarze Współzależności wierzą w połączenia pomiędzy wszystkim i wszystkimi. Wierzą, że zbiegów okoliczności jest niezwykle mało, a prawie każde wydarzenie ma swoje znaczenie.

Współzależność

tel. 692-547-051
anna.brzezinska@talentsdiscovery.pl

psycholog, trener, certyfikowany coach Gallupa, wykładowca. Ukończyła GALLUP® AcceleratedStrengths Course w Londynie. Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Badania naukowe prowadziła w obszarze przywództwa kobiet. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Specjalizuje się w coachingu mocnych stron, prowadzi coaching talentów, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, umiejętności menedżerskich, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Coaching talentów i warsztaty prowadzi również w języku angielskim.

Anna Brzezińska - talenty Gallupa

W życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym, stara się odkrywać i podążać za tym, co służy człowiekowi. Nieustannie zaciekawiona tym, dlaczego ludzie są jacy są i kim mogliby się stać „w najlepszej wersji siebie”. Największą satysfakcję odczuwa w pracy z klientem, kiedy ten odkrywa i docenia swoje indywidualne talenty, a następnie wzmocniony i świadomy swojej unikalności, realizuje to, co przynosi mu radość i satysfakcję.

Współtworzy firmę Talents Discovery, wspierając klientów indywidulanych oraz organizacje w pracy nad identyfikacją, wzmacnianiem i rozwojem mocnych stron.

Głęboko przekonana, że określenie dominujących talentów i praca nad nimi jest niezwykle korzystna, szczególnie na etapie dokonywania ważnych wyborów osobistych dotyczących edukacji czy też kariery.

Uważa, że inwestycja w mocne strony jest najlepszym sposobem na osiągnięcie satysfakcji życiowej.

Ewa Wróbel
psycholog, coach, konsultant
Dominujące talenty Gallupa:
|
Talent strategicznego myślenia

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz zagadnienia.

Strateg |
Talent wywierania wpływu

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie dążenia do doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre, w coś, co będzie jeszcze lepsze.

Maksymalista |
Talent wykonawczy

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Osiągania, ciężko pracują i mają w sobie duży zapas sił życiowych. Czerpią wielką satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Osiąganie
|
Talent strategicznego myślenia

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Uczenia się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się niż jego rezultaty.

Uczenie się |
Talent strategicznego myślenia

Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Zbierania, mają potrzebę zbierania i archiwizacji. Kolekcjonują informacje, pomysły, artefakty, a nawet relacje.

Zbieranie

tel. 507-007-001
ewa.wrobel@talentsdiscovery.pl

Ewa Wróbel psycholog, ekonomista, coach, trener rozwoju osobistego i komunikacji międzykulturowej. W życiu nastawiona na rozwój i budowanie dobrych relacji z otoczeniem, do czego zaprasza innych ludzi. Inspiruje, motywuje i wspiera zarówno młodzież, jak i dorosłych w osiąganiu życiowych celów. Swoją pracę opiera na interdyscyplinarnej wiedzy (psychologia, ekonomia, filozofia, socjologia ) oraz osobistym doświadczeniu. Jako dyrektor ds. strategii agencji reklamowej Ammirati Puris Lintas (obecnie Mullenlowe Group) zajmowała się opracowywaniem strategii reklamowych dla największych polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji. Przez wiele lat była właścicielem i prezesem firm doradczo-szkoleniowych Sparrow oraz Personal Reactor. Specjalistka w zakresie komunikacji marketingowej, społecznej oraz budowania wizerunku osób publicznych – prekursorka „celebrity managment” w Polsce. Współautorka książki „Citius, altius, fortius czyli rzecz o przywództwie”. Wciąż realizuje swoje marzenia i podejmuje się nowych wyzwań. W wolnych chwilach oddaje się swoim największym pasjom: kolekcjonowaniu sztuki współczesnej i żeglowaniu, którymi stara się zarazić swojego nastoletniego syna.

Ewa Wróbel - talenty Gallupa

Aktualnie współtworzy firmę Talents Discovery, wspierając klientów indywidulanych oraz organizacje w pracy nad identyfikacją, wzmacnianiem i rozwojem mocnych stron. Jako certyfikowany coach Gallupa i mentor zdaje sobie sprawę, że współczesne życie rzuca nam wiele nieznanych dotąd wyzwań, które zmuszają do rozwijania ponadprzeciętnych zdolności oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Wierzy, iż uświadomienie sobie swojego prawdziwego potencjału otwiera przed każdym z nas wiele nowych możliwości, ułatwiając tym samym realizację życiowych celów.

Adres: ul. Świętokrzyska 35 lok 149, 00-049 Warszawa
Zaufali nam

W trakcie naszej kariery zawodowej współpracowałyśmy między innymi z:

Abramczyk Sp.zo.o
Aegon Services
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
Akuna Polska
Avio Polska
Avon
Bank BGK
Bank BPH
Bank Pekao SA
Business Lease
Carlsberg Polska
Centertel
Chestnut Global Partners
Coca Cola Poland
EDF Polska S.A
Ecco Taxi
EuroBank
Eurologistics
Europejski Fundusz Społeczny
EuroZet
ExxonMobile Polska
Fundacja A.R.T
Grupa Pracuj S.A
Janssen Polska
Kancelaria Cameron McKena CMS
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Lasy Państwowe
Mazowiecka Spółka Gazownicza
MediaMarktSaturn
Merski Radcy Prawni i Adwokaci
Minsterstwo Gospodarki i Pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości
Napentens SA
Narodowy Bank Polski
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Radom
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Toruń
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Włocławek
Orange Polska S.A
Ośrodki Pomocy Społecznej w Warszawie
Radomski Szpital Specjalistyczny
Roch Star
Sanofi-Aventis
Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Telewizja Polska S.A
Uniwersytety Trzeciego Wieku
Uniwersytet Warszawski
Urząd Pracy Bydgoszcz
Urząd Miasta Sieradz
Urząd Pracy Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowe TBS "Kwatera" Sp. z o.o
Zaremba International Academy
ZUS